Ariyana SmartCondotel Nha Trang
Tiếng Việt

Online booking

 

Điều khoản & Điều kiện Sử dụng

Chào mừng bạn đến với Điều khoản & Điều kiện Sử dụng cho trang web này và / hoặc ứng dụng di động (“Trang web”). Việc bạn sử dụng Trang web phải tuân theo các Điều khoản & Điều kiện này cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện cụ thể nào được quy định trên các trang riêng lẻ trong Trang web (gọi chung là “Điều khoản & Điều kiện”) và tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả những điều khoản liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Việc bạn gửi thông tin trên Trang web phải tuân theo Chính sách Bảo mật của Ariyana SmarCondotel Nha Trang dành cho Khách (có trên https://www.smartcondotel.com/vi/term-and-conditions) được kết hợp vào các Điều khoản & Điều kiện này.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KHI TẢI XUỐNG, SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO QUA TRANG WEB. BẰNG CÁCH TRUY CẬP TRANG WEB (và / hoặc tải xuống ứng dụng di động do Ariyana SmartCondotel Nha Trang cung cấp), BẠN ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN, KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC ĐÁNH GIÁ, TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN. Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc sửa bất kỳ Điều khoản & Điều kiện nào hoặc bất kỳ thông tin nào có trong Trang web vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi lên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện đã sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện này (được sửa đổi theo thời gian), vui lòng thoát khỏi Trang web ngay lập tức.

– Sử dụng Cookie

XIN LƯU Ý: Trang web sử dụng nhiều loại cookie khác nhau để cung cấp một số chức năng nhất định trên Trang web. Cookie là một tệp văn bản nhỏ chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi truy cập một trang web. Các cookie này sau đó sẽ được gửi trở lại trang web ban đầu khi bạn truy cập lại trang web đó hoặc đến một trang web khác nhận ra cookie đó.

– Dịch vụ dựa trên địa điểm

Một số Trang web nhất định có thể bao gồm việc cung cấp cho bạn nội dung dựa trên vị trí của bạn, bao gồm cung cấp cho bạn chỉ đường trong Ariyana SmartCondotel Nha Trang, gửi cho bạn các ưu đãi đặc biệt hoặc cung cấp cho bạn đề xuất về các hoạt động, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi của khách sạn

– Sử dụng trang web

Chung

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Trang web nếu bạn từ 18 tuổi trở lên và có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật hiện hành. Các dịch vụ của Trang web không dành cho và không nên cho trẻ vị thành niên sử dụng. Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho việc đặt chỗ, mua hàng, giao dịch, sử dụng hoặc các hoạt động có thể xảy ra trên hoặc thông qua Trang web. Bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện này và mọi điều khoản và điều kiện bổ sung hiện hành.

Ariyana SmartCondotel Nha Trang cung cấp các Trang web chỉ để cho phép bạn xác định tình trạng sẵn có của một số hàng hóa và dịch vụ nhất định. Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web để đặt chỗ hoặc mua hàng hợp pháp cho chính mình và những vị khách được mời của bạn hoặc một cá nhân mà bạn được ủy quyền trước để hành động. Trừ khi bạn đã được Ariyana SmartCondotel Nha Trang cho phép trước bằng văn bản, bạn không được phép sử dụng Trang web để đặt chỗ hoặc mua hàng cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích bán lại phòng hoặc đặt chỗ, đăng tin, tiếp thị, quảng cáo hoặc phân phối phòng, đặt phòng, hoặc tình trạng còn trống (bao gồm nhưng không giới hạn trên các trang web của bên thứ ba), đặt phòng sai, gian lận hoặc đầu cơ, đặt phòng trước nhu cầu hoặc đặt phòng cho mục đích thương mại (chẳng hạn như bán lại phòng). Các đặt phòng vi phạm các Điều khoản & Điều kiện này có thể bị hủy bỏ mà không cần thông báo theo quyết định riêng của Ariyana SmartCondotel Nha Trang. Ariyana SmartCondotel Nha Trang có quyền hủy đặt phòng mà không cần thông báo nếu được chuyển nhượng vi phạm các Điều khoản & Điều kiện này.

Đăt phòng
Ariyana SmartCondotel Nha Trang cung cấp các Trang web chỉ để cho phép bạn xác định tình trạng sẵn có của một số hàng hóa và dịch vụ nhất định. Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web để đặt chỗ hoặc mua hàng hợp pháp cho chính mình và những vị khách được mời của bạn hoặc một cá nhân mà bạn được ủy quyền trước để hành động. Trừ khi bạn đã được Ariyana SmartCondotel Nha Trang cho phép trước bằng văn bản, bạn không được phép sử dụng Trang web để đặt chỗ hoặc mua hàng cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích bán lại phòng hoặc đặt chỗ, đăng tin, tiếp thị, quảng cáo hoặc phân phối phòng, đặt phòng, hoặc tình trạng còn trống (bao gồm nhưng không giới hạn trên các trang web của bên thứ ba), đặt phòng sai, gian lận hoặc đầu cơ, đặt phòng trước nhu cầu hoặc đặt phòng cho mục đích thương mại (chẳng hạn như bán lại phòng). Các đặt phòng vi phạm các Điều khoản & Điều kiện này có thể bị hủy bỏ mà không cần thông báo theo quyết định riêng của Ariyana SmartCondotel Nha Trang. Ariyana SmartCondotel Nha Trang có quyền hủy đặt phòng mà không cần thông báo nếu được chuyển nhượng vi phạm các Điều khoản & Điều kiện này.

Thông tin thẻ tín dụng

Việc lưu trữ thông tin thẻ tín dụng trên Trang web (nếu có) là hoàn toàn tùy chọn. Không bắt buộc phải sử dụng Trang web. Lưu thông tin thẻ tín dụng có thể giúp đẩy nhanh quá trình đặt phòng của bạn trong tương lai. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cập nhật bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào mà bạn cung cấp và thông tin đó chỉ có thể được duy trì cho đến ngày thẻ tín dụng hết hạn. Bạn xác nhận rằng Ariyana SmartCondotel Nha Trang có thể truyền đạt thông tin này với mục đích hỗ trợ đặt phòng hoặc theo yêu cầu của bạn, bao gồm thông qua các ứng dụng trên bất kỳ thiết bị di động nào mà bạn sử dụng để cung cấp cho Ariyana SmartCondotel Nha Trang thông tin tài khoản của bạn hoặc nếu bạn đã thiết lập liên kết với các thiết bị như vậy.

Quyền hủy bỏ / Lỗi / Sai lầm của Ariyana SmartCondotel Nha Trang

Trang web có thể chứa các lỗi kỹ thuật không chính xác và lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác liên quan đến thông tin hiển thị trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn tỷ lệ, phí hoặc tính khả dụng áp dụng cho giao dịch của bạn. Ariyana SmartCondotel Nha Trang không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với những sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót đó. Ariyana SmartCondotel Nha Trang có quyền không tôn trọng các đặt phòng hoặc thông tin bị ảnh hưởng bởi những sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót đó. Ariyana SmartCondotel Nha Trang có quyền thay đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ và / hoặc cải tiến thông tin hoặc đặt phòng dựa trên thông tin đó, bất kỳ lúc nào, kể cả sau khi xác nhận đặt phòng.

Thông tin khuyến mại

Trang web có thể hiển thị hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các chương trình, ưu đãi hoặc khuyến mại cụ thể (“Khuyến mại”). Bất kỳ Khuyến mại nào như vậy đều phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và hạn chế cụ thể của nó. Vui lòng tham khảo và đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và hạn chế của từng Khuyến mại. Ariyana SmartCondotel Nha Trang có quyền thay đổi hoặc thu hồi bất kỳ Khuyến mại nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Sử dụng bị Cấm

Mọi việc sử dụng Trang web với mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm trừ khi bạn được sự đồng ý trước bằng văn bản của Ariyana SmartCondotel Nha Trang. Bạn không được phép sử dụng Trang web để đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, vi phạm, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, khiếm nhã, kích động, khiêu dâm hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự, làm phát sinh chịu trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào, hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản & Điều kiện này. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (a) can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web, (b) sử dụng, đặt hoặc phát tán bất kỳ vi rút, sâu, bom hẹn giờ và / hoặc các quy trình lập trình máy tính khác làm hỏng, chặn, làm gián đoạn hoặc gây hại ( hoặc dự định thực hiện bất kỳ điều nào trước đó) Trang web, bao gồm phần mềm, phần cứng, hệ thống cơ bản và bất kỳ người dùng nào của Trang web hoặc thiết bị của họ, (c) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, thiết bị tự động hoặc tự động nào hoặc quy trình thủ công để giám sát hoặc sao chép Trang web mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của Ariyana SmartCondotel Nha Trang, hoặc (d) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc công cụ nào khác để theo dõi, sao chép, can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào Trang web, nội dung của Trang web , hoặc hoạt động mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ariyana SmartCondotel Nha Trang.

Quyền riêng tư & Bảo mật

Việc bạn gửi thông tin trên Trang web để đặt phòng hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp cho bạn trên Trang web phải tuân theo Chính sách bảo mật của Ariyana SmartCondotel Nha Trang dành cho khách (có tại https://www.smartcondotel.com/vi/private -policy), được kết hợp vào các Điều khoản & Điều kiện này. Mọi thông tin liên lạc như tìm kiếm, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, yêu cầu và các thông tin liên lạc tương tự do bạn gửi đến Ariyana SmartCondotel Nha Trang không phải là thông tin liên lạc bí mật và Ariyana SmartCondotel Nha Trang sẽ được tự do sử dụng, tái tạo, xuất bản, phân phối và tiết lộ các thông tin liên lạc đó . Ariyana SmartCondotel Nha Trang không có nghĩa vụ phải bảo vệ những thông tin liên lạc đó khỏi bị tiết lộ. Ariyana SmartCondotel Nha Trang có thể sử dụng, tái tạo, xuất bản, phân phối và tiết lộ những thông tin liên lạc đó cho người khác một cách không giới hạn và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn. Ariyana SmartCondotel Nha Trang cũng được tự do sử dụng cho bất kỳ mục đích nào với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, nội dung, kỹ thuật hoặc bí quyết nào trong các giao tiếp đó mà không giới hạn và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn.

Thói quen duyệt web

Trang web có thể điều chỉnh thông tin, ưu đãi và nội dung khác dựa trên thói quen duyệt web của bạn trên Trang web và vị trí địa lý của bạn.

Liên kết

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet. Ariyana SmartCondotel Nha Trang chỉ cung cấp những liên kết này nhằm tạo sự thuận tiện cho bạn. Việc bao gồm các liên kết này không có nghĩa là Ariyana SmartCondotel Nha Trang xác nhận, hỗ trợ hoặc chấp thuận các trang web đó, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của trang web đó hoặc các nhà điều hành của bất kỳ trang web nào như vậy. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải xem xét hoặc giám sát bất kỳ trang web nào được liên kết đến hoặc từ Trang web. Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào như vậy là rủi ro của riêng bạn và tuân theo các điều khoản và điều kiện của các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các hoạt động của các trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, bạn đồng ý không liên kết trang web của bạn hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba nào khác với Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ariyana SmartCondotel Nha Trang.

Truyền thông sai / Giao dịch bị mất

Ariyana SmartCondotel Nha Trang không chịu trách nhiệm về các lỗi liên lạc, sai sót, khó khăn, hoặc trục trặc khác hoặc các giao dịch, truyền, tin nhắn, hoặc mục nhập bị mất, bị đánh cắp hoặc chuyển hướng sai trên hoặc liên quan đến Trang web. Ariyana SmartCondotel Nha Trang không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin không chính xác nào liên quan đến bất kỳ giao dịch hoặc truyền tải nào trên hoặc đến Trang web bất kể sự cố đó là do lỗi của người dùng, lỗi hệ thống hay lỗi của con người.

Tính khả dụng

Trang web có sẵn cho bất kỳ ai có quyền truy cập Internet. Tuy nhiên, Trang web có thể không hoạt động liên tục do bảo trì hoặc sửa chữa hoặc do sự cố máy tính hoặc thiết bị di động hoặc sự cố, gián đoạn dịch vụ Internet hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Trang web chứa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Ariyana SmartCondotel Nha Trang, không phải tất cả đều có sẵn ở mọi địa điểm. Tham chiếu đến một sản phẩm hoặc dịch vụ trên Trang web không ngụ ý rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó đang hoặc sẽ có sẵn ở địa điểm của bạn. Nội dung của Trang web, bao gồm cả nội dung quảng cáo, chỉ được sử dụng và hiển thị ở những nơi được phép sử dụng và hiển thị theo luật và quy định hiện hành. Mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ đều vô hiệu nếu bị pháp luật cấm.

– Sở hữu trí tuệ

Chung / Quyền sở hữu

Trừ khi có quy định rõ ràng khác, nội dung có trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh chụp, hình ảnh, đồ họa, hình minh họa, tác phẩm nghệ thuật, video, âm nhạc, âm thanh và tên, biểu trưng, ​​nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, là tài sản của Ariyana SmartCondotel Nha Trang hoặc các nhà cấp phép hoặc nhà cung cấp của Ariyana SmartCondotel Nha Trang. Nội dung này được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Việc bạn sử dụng Trang web không có quyền, tiêu đề hoặc quyền lợi đối với nội dung, ngoài quyền xem xét nội dung bằng trình duyệt Internet thông thường để tiến hành duyệt web thông thường. Tất cả các mục đích sử dụng khác, bao gồm cả việc sao chép bất kỳ nội dung nào trên Trang web, đều bị nghiêm cấm. Bạn không được sửa đổi, tái sản xuất, truyền lại, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng hoặc lưu hành bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại (hoặc các hoạt động hợp pháp của đại lý du lịch hoặc chuyên gia du lịch) mà không có Ariyana SmartCondotel Nha Trang cho phép bằng văn bản. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại, việc tải xuống, tái tạo hoặc truyền lại Trang web (hoặc bất kỳ phần nào của nội dung) đều bị nghiêm cấm.

– Điều khoản pháp lý chung

Quyền hạn chế quyền truy cập

Ngoài bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác có thể có đối với Ariyana SmartCondotel Nha Trang, Ariyana SmartCondotel Nha Trang ty, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web của bạn bất kỳ lúc nào và không cần thông báo .

Từ chối trách nhiệm bảo hành

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM TIÊU ĐỀ HOẶC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG BẢO ĐẢM HOẶC PHÙ HỢP VỚI CÁC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÁC VÀ KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ, HẠN CHẾ HOẶC SỬA ĐỔI THEO CÁC LUẬT ÁP DỤNG CHO THỎA THUẬN NÀY.

Trách nhiệm hữu hạn

KHÔNG NÀO BỆNH VIỆN ARIYANA SMARTCONDOTEL NHA TRANG BẤT KỲ THƯƠNG HIỆU CỦA SMARTCONDOTEL NÀO, KHÁCH SẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT CỨ AI KHÁC VỀ BẤT KỲ THẤT BẠI HOẶC THƯƠNG HẠI HAY BẤT CỨ TRỰC TIẾP, CHỈ SỐ, SỰ CỐ, HẬU QUẢ NÀO, ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN HAY TƯƠNG TỰ CỦA BẠN ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TƯƠNG TỰ , HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG CỦA BẠN TRONG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG, TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU, Ý KIẾN HOẶC KHUYẾN NGHỊ NÀO CỦA BÊN THỨ BA TRÊN TRANG WEB. GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, KHOẢNG CÁCH, TIÊU CỰC, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU ARIYANA SMARTCONDOTEL NHA TRANG ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TRONG CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI DO BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ARIYANA SMARTCONDOTEL NHA TRANG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG NGOÀI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. TẠI ĐÂY BẠN CHỜ BẤT CỨ VÀ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI ARIYANA SMARTCONDOTEL NHA TRANG, CÁC THƯƠNG HIỆU VÀ KHÁCH SẠN CỦA NÓ PHÁT HIỆN NGOÀI VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU, Ý KIẾN HOẶC KHUYẾN NGHỊ NÀO CỦA BÊN THỨ BA TRÊN TRANG WEB.

Quyền tài phán / Luật điều chỉnh / Lựa chọn diễn đàn

Trang web được kiểm soát và vận hành bởi Ariyana SmartCondotel Nha Trang từ các văn phòng của nó tại Việt Nam. Ariyana SmartCondotel Nha Trang không tuyên bố rằng nội dung hoặc tài liệu trên Trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Các Điều khoản & Điều kiện này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện hoặc việc sử dụng Trang web sẽ được điều chỉnh theo mọi khía cạnh và được hiểu và thực thi theo luật pháp Việt Nam, không tính đến các xung đột về nguyên tắc luật của nó. Độc quyền tài phán đối với bất kỳ nguyên nhân hành động nào phát sinh từ các Điều khoản & Điều kiện này hoặc việc bạn sử dụng Trang web sẽ ở Việt Nam hoặc các tòa án đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngoài ra, bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của các tòa án đó với mục đích khởi kiện bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào như vậy.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản & Điều kiện này là không thể thi hành, thì phần không thể thi hành sẽ được hiểu là phản ánh gần nhất có thể ý định ban đầu của các bên. Tất cả các điều khoản khác của các Điều khoản & Điều kiện này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

– Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ marketing.nha@smartcondotel.com

2021 Ariyana SmartCondotel Nha Trang. Đã đăng ký Bản quyền.

Đăng ký để nhận ngay những thông tin và chương trình ưu đãi mới nhất của chúng tôi